Tüp bebek fiyatları

Kategori: Tüp Bebek - 80.829 viewsYorum Yazın
Tüp bebek fiyatları

Tüp bebek fiyatları tedavinin yapıldığı merkeze, doktor ve ekibe, şehre göre değişkenlikler gösteriyor. Tüp bebek tedavisi fiyatlarını etkileyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Tüp bebek aşamalarında kullanılan ithal tıbbi materyaller
 • Gerekli tetkiklerin ve testlerin sayısı
 • Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Tüp bebek merkezinin koşulları
 • Tüp bebek tedavisinin hangi aşamalarının uygulanacağı, kapsamı
 • Tüp bebek uygulanan kurumun başarı oranı
 • Tüp bebek için uygulanan teknolojiler
 • Tüp bebek merkezinin kalifiye eleman kadrosu, tıbbi ekip
 • Minimum yumurta sayısı
 • Yumurtaların donmuş veya taze olması
 • Konaklama ve seyahat maliyetleri

Tüp bebek kaç para diye merak eden çiftlere doyurucu gerçek fiyatları sunuyoruz. 2017 yılı ülkemizde dolar kurunun yükseldiği bir konjonktürde başladı. Bu nedenle tüm sağlık hizmetlerinde fiyat artışı yaşanıyor. Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki değer artışı tüp bebek fiyatlarına da fiyat artışı olarak yansıyor. Çünkü tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaç ve ekipmanın, test kitlerinin neredeyse tamamı ithal ediliyor. Bu nedenle dolardaki artış doğrudan tüp bebek fiyatları maliyetine etki ediyor. Tüp bebek ne kadar diye araştırmadan önce dolar kaç para diye araştırmak mı gerekiyor acaba! Tüp bebek masrafı elbette masrafların çok yükseldiği günümüzde bebek sahibi olmayı bekleyen çiftleri düşündürüyor.

Tüp bebek tedavisi ne kadara mal olur? Başka bir şekilde sorarsak tüp bebek ne kadara mal olur? Tüp bebek fiyatları 2016 tüp bebek tedavisi olan çiftlerin belirttiklerine göre 3 bin 500 TL alt limitle başlanılan tedavi süreci 17 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Bir tüp bebek tedavisi fiyatı genel ortalaması ise 2017 için 6800 TL olarak belirleniyor. Tüp bebek fiyatları 2017 yılında ise yaklaşık yüzde 10-15 oranında artış gösterecek. 2017 tüp bebek fiyatları ortalama dört ile beş bin liradan başlıyor. 2016 tüp bebek fiyatlarına göre yapılan artışlar ithal ürünlerin dolar artışı kaynaklı fiyat hareketinden besleniyor.

Tüp bebek tedavisi fiyatları elbette çiftlerin maddi imkânlarıyla orantılı tedavi protokolü ve merkez seçmesini gerektiriyor. Ancak tüp bebek tedavisi maliyetinden önce kaliteye odaklanılması öneriliyor. Tüp bebek maliyeti hesaplanırken yıllardır özlemi duyulan, hasreti çekilen o dünya tatlısı yavruların kucağa alınabilmesine gidecek yolun başında olduğunuz unutulmamalı. Bu sonucun, tüp bebek maliyeti ne kadar sorusundan çok daha anlamlı olduğuna inanıyoruz.

Tüp bebek fiyatları kadınlar kulübü forumunda da sık sık paylaşılıyor. Tüp bebek merkezlerinin yanı sıra doktorların tüp bebek tedavisi konusundaki fiyatları için tüp bebek fiyatları 2016 kadınlar kulübü forumunu da takip ediyoruz. Yine tüp bebek fiyatları 2017 kadınlar kulübü fiyatları ile ilgili güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

TÜP BEBEK DEVLET DESTEĞİ

Tüp bebek fiyatları ssk döneminden beri devlet tarafından destekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüp bebek tedavisine destek veriyor. SGK tüp bebek tedavisinin ne kadarını karşılar? Tüp bebek devlet desteği 2016 şartları ile ilgili kurumun sitesinde verilen açıklamayı aşağıda yayınlıyoruz. Tüp bebek devlet desteği 2017 yılında da aynı şekilde devam ediyor.

Tüp bebek şartları arasında sigortalılık ve sağlık olmak üzere iki ana başlık yer alıyor. Tüp bebek devlet desteği ne kadar sorusunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Tüp bebek devlet desteği şartları kısaca,

Tüp bebek devlet yardımı için aranılan sigortalılık şartları;

 • SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’na giriş yapılan 5 yıllık sigortalılık ve 900 gün prim olması,
 • Son 90 gün aktif çalışıyor olmak,
 • En az 3 yıllık resmi evlilik,
 • Tüp bebek devlet yardımı yaş sınırı anne adayının 23 yaşından büyük, 40 yaşından gün almamış olması,
 • Kadın ya da erkeğin 2. evlilikleri ise 1. evlilikten üzerine kayıtlı çocuk olmaması,
 • Tüp bebek yaptıracak kadın 5 yıl ve 900 gün sigorta şartlarını taşımıyor ise işinden ayrılıp, eş statüsü ile eşinin üzerine sağlıkta aktive olmalıdır.

Aranılan Sağlık Şartları

 • Yetkili sağlık kurumlarından Sağlık Kurulu Raporu almak gerekiyor.

 

Sağlık Raporu, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dahil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulu tarafından verilebiliyor.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

 

 1. a)   İnvitro Fertilizasyon (IVF)

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır.

Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük,

Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,

En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,

Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.

 

Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.

IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması gerekmekte olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.

 

Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması ve Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması şartları aranmaz.

TÜP BEBEKTE ÜÇÜNCÜ DENEME

Üçüncü tüp bebek denemesine de devlet desteği geldi. Tüp bebek devlet desteği 2016, tüp bebek devlet desteği 2017 uygulamalarında üçüncü deneme müjdesi aileler tarafından büyük sevinçle karşılandı.

 1. b)   Yardımcı Üreme Yöntemi Katılım Payları

Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ücreti; yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

 

 1. c)   Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik IVF Tedavisi

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 2.4.4.İ-2 maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Kurumca karşılanır. Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

 

Aşağıda fikir vermesi açısından tüp bebek merkezlerinin tüp bebek fiyat listesine göre hazırlanmış bir tabloyu veriyoruz. Tabloda tüp bebek yapan devlet hastanelerini de bulabilirsiniz. Belirtilen fiyatları güncel ekonomik koşullara göre değiştirme hakkı elbette kurumlar tarafından saklı tutulmaktadır. Bu nedenle tüp bebek tedavisi için karar vermeden önce bizzat tüp bebek uygulaması yaptıracağınız kurumla iletişime geçerek güncel fiyatı öğrenmenizi tavsiye ediyoruz.

 

İSTANBUL TÜP BEBEK FİYATLARI

Tüp bebek fiyatları nedir? Tüp bebek ilaçları ne kadar? Tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların baskılanması için, yumurtalıkların uyarılması için, progesteron, çatlatma iğnesi gibi ilaçlar kullanılıyor. Bu ilaçların fiyatları 65 TL’den başlıyor 500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Aşılama fiyatları uygulamanın yapıldığı merkeze göre ve diğer kullanılan ilaçlara göre değişiyor. Aşılama fiyatları 2016 yılı içerisinde 1.500 TL. ile 3.000 TL. arasında değişebiliyordu. Aşılama fiyatları 2017 yıla içerisinde bu fiyat aralıklarında yüzde 10 oranında artış bekleniyor. Aşılama ücreti yanısıra yumurta çatlatma iğnesi gibi ilaç fiyatları ayrıca hesaplanıyor. Tüp bebek ilaç fiyatları kullanılan ilacın firmasına, hangi ilacın ne kadar kullanılacağına göre değişkenlik gösteriyor.

Aşılama fiyatları nedir? Aşılama ne kadar? Aşılama kaç para? Aşılamanın yapılıp yapılmayacağına elbette doktor karar veriyor. Tüp bebek merkezine başvuru sonrası doktorun uygulayacağı aşılama tedavisi protokolüne göre aşılama ücreti, aşılama maliyeti ortaya çıkıyor. Aşılama ücreti 2016 için 1.500 TL. yaklaşık fiyatla yapılırken aşılama ücreti 2017 yılında yüzde 10-15 fiyat artışı ile karşılaşabilir.

Acıbadem tüp bebek fiyatları      Embriyo dondurma 1.200 TL. Tüp bebek: 5.500 TL.

Amerikan Hastanesi tüp bebek fiyatları Tüp bebek:6.750 TL. Embriyo dondurma:1.500 TL.

Bahçeci Fulya bebek fiyatları       Tüp bebek:5.800 TL. (Muayene, ilaç ve tahliller fiyata dahil değil) Embriyo dondurma:1.400 TL.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi IVF Merkezi    Tüp bebek fiyatı 10.500tl. Raporlu hastalar için fiyat 2100tl

Abacıoğlu Cerrahi Tıp Merkezi      İlaç ücretleri hariç 4500tl.

Medicana İnternational       Tüp bebek fiyatı 5300 tl

Medicana Bahçelievler       Tüp bebek fiyatı 4100 tl

Medicalpark Göztepe          Tüp bebek ücreti, ilaçlar hariç 5100tl.

Memorial Hastanesi           Tüp bebek fiyatı 5700tl, Raporlu hastalar için 4700tl. Beş yıllığına embriyo dondurmak 1400tl.

Umut Tüp Bebek Merkezi Bahçeci Sağlık Grubu          İlaçlar hariç tüp bebek fiyatı 5600 tl. Fiyata dahil olanlar: Hormon tetkikleri, yumurta toplama işlemi, anestezi ücretleri, embriyo gelişim takibi, embriyoskop, embriyo transferi ve gebelik testi. Muayene ücreti 300tl. Bu kurumun SGK ile anlaşması bulunmakta. Rapor hastalar için tüp bebek fiyatı 3100 tl, embriyo dondurma ücreti 1500 tl.

Avrupa Şafak Hastanesi Tüp Bebek Merkezi     Ücret ilaç hariç 5100 tl. Aşılama ücreti 900 tl

Zeynep Kamil Hastanesi İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi      Raporlu hastalar için fiyat 700tl – 1300 tl arası – Yumurta toplama ücreti 500 tl

İstanbul Tüp Bebek Merkezi          Raporlu tüp bebek fiyatları 2600 tl – Raporsuz tüp bebek fiyatları 5200 tl.

Özel Erdem Hastanesi       Tüp bebek ücreti 2500 tl. Bu fiyata muayene, tahliller, sperm analizi dahildir.

Anadolu Sağlık Merkezi      İlaç hariç ücret 5300.

Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi İlaçlar dahil tüp bebek ücreti 5600tl.

Kadıköy Şifa  İlaçlar hariçücret 6600tl.

ANKARA

Tüp Bebek Merkezi / Hastane Fiyatlar

Anatolia Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi    Tüp bebek ücreti 5500 tl. Muayene 350tl – Embriyo dondurma ücreti 1200 tl

Başkent Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi   Tüp bebek fiyatı 3200 tl, Raporlu hastalar için fiyat 2100 tl. SGK lı hastalar için kan tahlilleri ücretsiz.

Centrum Clinic Tüp Bebek Merkezi         İlaçlar hariçücret 5100 tl. Embriyo dondurma 300 dolar- SGK ile anlaşması bulunmakta.

Gata Üremeye Yardımcı Teknikler Ünitesi Tüp Bebek Merkezi          Tüp bebek ücreti 1370 tl. Raporlu hastalar için indirim bulunmakta.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi        Tüp bebek fiyatı 3500 tl. Raporlu hastalar için fiyat 1750tl. Muayene ücreti 150 tl. Tahliller ücretsiz

Gen-Art Tüp Bebek Kadın Sağlığı ve Üreme Biyoteknoloji Merkezi   İlaçlar dahil tüp bebek ücreti 6600 tl.

Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi   Tüp bebek fiyatı 6100 tl

Nova Art Tüp Bebek Merkezi          Ücret 6600 tl

NAR Hastanesi        Tüp bebek fiyatı 4100 tl. Embriyo dondurma 1100 tl. Rapor kabul ediliyor.

Memorial       Tüp bebek ücreti 4600 tl. Embriyo dondurma 2000 tl. Muayene 250 tl.

BURSA

Tüp Bebek Merkezi / Hastane Fiyatlar

Acıbadem TBM         Tüp bebek fiyatı 5600 tl. Fiyata dahil hizmetler: Takip muayeneleri+hormon tetkiki olarak E2+P4+LH, yumurta toplama işlemi, anestezi, embriyo takibi, embriyoskop, embriyo transferi, gebelik testi. Embriyo dondurma 1200 tl

Bursa Art TBM          Ücret 5600 tl

Özel Jimer Hastanesi         Raporlu hastalar için ilaçlar hariç 2800 tl- Raporsuz olarak ilaçlar hariç 4800 tl.

Uludağ Üniversitesi TBM   Raporlu hastalar için fiyat 500 tl. Embriyo dondurma 300 tl.

Pembe Mavi  İlaçlar dahil 5800 tl

KAYSERİ

Tüp Bebek Merkezi / Hastane       Ücretler

Acıbadem      Tüp bebek ücreti 4500 tl.

MALATYA

Tüp Bebek Merkezi / Hastane       Ücret

Doğu Fertil    İlaçlar dahil tüp bebek fiyatı 5100 tl. Embriyo dondurma 1100 tl.

Dr.Fethiye Ersan      Tüp bebek ücreti ilaçlar hariç 4100 tl. İlk muayene ücretsiz. Embriyo dondurma 550 tl .SGK ile anlaşması bulunmakta.

KONYA

Tüp Bebek Merkezi / Hastane       Fiyatlar

Nova Fertil     İlaçlar hariçücret 4300 tl. Embriyoskop 450 tl.

ANTALYA

Tüp Bebek Merkezi / Hastane       Tüp Bebek ücreti

Gelecek Tüp Bebek Merkezi          Tüp bebek ücreti 4300 tl. İlk muayene 200 tl. Tahliller 700 tl.

İZMİR

Tüp Bebek Merkezi / Hastane       Fiyatlar

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp bebek fiyatı 500 tl. Embriyo dondurma 200 tl.

Ege Üniversitesi      Tüp bebek ücreti 2600tl.

Symirna tüp bebek merkezi           Tüp bebek fiyatı 5100 TL.

İrenbe tüp bebek merkezi  Ücret 4600 tl

Tınaztepe Hastanesi          Tüp bebek fiyatı 5000-5500tl arası.

ADANA

Tüp Bebek Merkezi / Hastane       Ücretler

Acıbadem Hastanesi          Tüp bebek ücreti 4700 tl

Prof.Dr.Turan Çetin TBM    İlaçlar hariç tüp bebek fiyatı 4600 tl. İlk muayene 250 tl.

Başkent Hastanesi Raporluhastalar için ücret 2900 tl. İlk muayene 100 tl. Tahliller ücretsiz. Embriyo dondurma 350 tl. Embriyoskop ücreti 800 tl.

ESKİŞEHİR

Tüp Bebek Merkezi / Hastane       Tüp Bebek ücreti

Acıbadem      İlk deneme içiücret 4800 tl. Embriyo dondurma 1400 tl.

SAMSUN

Tüp Bebek Merkezi / Hastane       Tüp Bebek ücreti

Medical Park İlçalar hariç tüp bebek fiyatı 4600tl.

ŞANLIURFA

Tüp Bebek Merkezi / Hastane       Tüp Bebek ücreti

OSM hastanesi        İlaçlar hariç fiyat 4600tl.

 

Diğer Şehirlerde Fiyatlar

Adıyaman Tüp Bebek Fiyatları

Adıyaman ilimizde tüp bebek fiyatları genellikle 2100 tl ile 9100 tl arasındadır.

Mersin Tüp Bebek Fiyatları

Mersin ilinde tüp bebek tedavisi ücretleri büyük oranda 2300 türk lirası – 9300 türk lirası civarındadır.

Afyonkarahisar Tüp Bebek Fiyatları

Afyonkarahisar şehrimizde tedavi ücreti genelde 2400 tl ile 9400 tl dolaylarındadır.

Diyarbakır Tüp Bebek Fiyatları

Diyarbakır bölgesinde tüp bebek (IVF) fiyatı çoğu zaman 2550 türk lirası – 9550 türk lirası arasındadır.

Hatay Tüp Bebek Fiyatları

Hatay ilimizde IVF (Tüp Bebek) fiyatları genellikle 2200 tl ile 9900 tl civarındadır.

Kocaeli Tüp Bebek Fiyatları

Kocaeli ilinde tüp bebek ücretleri büyük oranda 2415 türk lirası – 9415 türk lirası dolaylarındadır.

Zonguldak Tüp Bebek Fiyatları

Zonguldak şehrimizde tüp bebek tedavisi ücreti genelde 2006 tl ile 9006 tl arasındadır.

Gaziantep Tüp Bebek Fiyatları

Gaziantep bölgesinde tedavi fiyatı çoğu zaman 2150 türk lirası – 9150 türk lirası civarındadır.

Van Tüp Bebek Fiyatları

Van ilimizde tüp bebek (IVF) fiyatları genellikle 2151 tl ile 9151 tl dolaylarındadır.

Tekirdağ Tüp Bebek Fiyatları

Tekirdağ ilinde IVF (Tüp Bebek) ücretleri büyük oranda 2155 türk lirası – 9155 türk lirası arasındadır.

Manisa Tüp Bebek Fiyatları

Manisa şehrimizde tüp bebek ücreti genelde 2153 tl ile 9153 tl civarındadır.

Sivas Tüp Bebek Fiyatları

Sivas bölgesinde tüp bebek tedavisi fiyatı çoğu zaman 2158 türk lirası – 9158 türk lirası dolaylarındadır.

Trabzon Tüp Bebek Fiyatları

Trabzon ilimizde tedavi fiyatları genellikle 2155 tl ile 9155 tl arasındadır.

Kahramanmaraş Tüp Bebek Fiyatları

Kahramanmaraş ilinde tüp bebek (IVF) ücretleri büyük oranda 2215 türk lirası – 9915 türk lirası civarındadır.

Aydın Tüp Bebek Fiyatları

Aydın şehrimizde IVF (Tüp Bebek) ücreti genelde 2157 tl ile 9157 tl dolaylarındadır.

Denizli Tüp Bebek Fiyatları

Denizli bölgesinde tüp bebek fiyatı çoğu zaman 2158 türk lirası – 9158 türk lirası arasındadır.

Yozgat Tüp Bebek Fiyatları

Yozgat ilimizde tüp bebek tedavisi fiyatları genellikle 2159 tl ile 9159 tl civarındadır.

Ordu Tüp Bebek Fiyatları

Ordu ilinde tedavi ücretleri büyük oranda 2315 türk lirası – 9315 türk lirası dolaylarındadır.

Konya Tüp Bebek Fiyatları

Konya şehrimizde tüp bebek (IVF) ücreti genelde 2161 tl ile 9161 tl arasındadır.

Muğla Tüp Bebek Fiyatları

Muğla bölgesinde IVF (Tüp Bebek) fiyatı çoğu zaman 2162 türk lirası – 9169 türk lirası civarındadır.

Balıkesir Tüp Bebek Fiyatları

Balıkesir ilimizde tüp bebek fiyatları genellikle 2163 tl ile 9163 tl dolaylarındadır.

Sakarya Tüp Bebek Fiyatları

Sakarya ilinde tüp bebek tedavisi ücretleri büyük oranda 2180 türk lirası – 9180 türk lirası arasındadır.

Kütahya Tüp Bebek Fiyatları

Kütahya şehrimizde tedavi ücreti genelde 2165 tl ile 9165 tl civarındadır.

Çanakkale Tüp Bebek Fiyatları

Çanakkale bölgesinde tüp bebek (IVF) fiyatı çoğu zaman 2354 türk lirası – 9354 türk lirası dolaylarındadır.

Erzurum Tüp Bebek Fiyatları

Erzurum ilimizde tüp bebek fiyatları genellikle 2275 tl ile 9975 tl arasındadır.

KIBRIS TÜP BEBEK FİYATLARI 2018

Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs tüp bebek fiyatlarını incelediğimizde tüp bebek tedavisinin yapılacağı merkezin başarı oranı, kullanılacak ilaç ve teknolojiler, taze veya donmuş yumurta tercihi, yapılacak testlerin sayısı gibi etkenlerin rol aldığı görülüyor. Kıbrıs tüp bebek fiyatları 2017 yılında olduğu gibi Kıbrıs tüp bebek fiyatları 2018 yılında da Euro olarak 2.500 Euro ile 4.000 Euro arasında değişkenlik gösteriyor. Bu fiyatlara genellikle uçak bileti ücreti, konaklama ücreti de dahil ediliyor. Tüp bebek fiyatları Kıbrıs’ta pahalı mı? Karar sizin. Orada geçireceğiniz günleri tatil amaçlı değerlendirebilirsiniz. Hem tatil hem tedavi için istenilen fiyatları tüp bebek ortalama fiyatları ile karşılaştırabilirsiniz. Kıbrıs’ta genellikle tüp bebek paket fiyatları uygulanıyor.

Tüp bebek ikinci deneme başarı oranının daha yüksek olduğu bir uygulamadır. Birinci denemede elde edilen verilerin de eklenmesiyle pek çok faktör kontrol altına alınır ve daha başarılı sonuçlar elde edilir. Tüp bebek ikinci deneme fiyatı için merkezlerle ve doktorla görüşmek gerekiyor. Her merkezin farklı tüp bebek 2. deneme fiyatları oluyor.

YUMURTA DONASYONU FİYATLARI

Yumurta donasyonu ülkemizde yasak. Bu nedenle vereceğimiz fiyatlar Kıbrıs yumurta donasyonu fiyatları olacak. Kıbrıs yumurta donasyonu fiyatları 4.500 Euro ile 6.000 Euro arasında değişiyor. Yumurta nakli fiyatları bebek sahibi olmak isteyen anne adaylarının son çare olarak göze alabildikleri bir rakam. Yumurta nakli maliyeti içerisinde Kıbrıs uçak bileti ve konaklama ücreti de dahil oluyor. Yumurta donasyonu maliyetini değerlendirirken ülkemizde yapılmadığı ve yasak olduğu da göz önünde tutulmalı.

Tüp bebek tedavilerinde devlet desteği olduğu unutulmamalı. Tüp bebek tedavilerinde 2016’da devlet desteği kaç para? Bu konuda fiyat yerine oran verilebilir. Şöyle ki 2016 yılında başkaca bir değişiklik olmaz ise Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede  %30, ikinci denemede % 25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınıyor. Siz toplam masrafın birinci denemede % 30’unu ikinci denemede ise % 25’ini ödüyorsunuz.

jimer tüp bebek fiyatları-jinemed tüp bebek fiyatları bursa-kadıköy şifa tüp bebek fiyatları-kocaeli üniversitesi tüp bebek fiyatları-koç üniversitesi tüp bebek fiyatları-marmara üniversitesi tüp bebek fiyatları-memorial şişli tüp bebek fiyatları 2016-mikro tese ve tüp bebek fiyatları-mikro çipli tüp bebek fiyatları-omü tüp bebek fiyatları-osm tüp bebek fiyatları-osman develioğlu tüp bebek fiyatları-pgt tüp bebek fiyatları 2017-semiha şakir doğumevi tüp bebek fiyatları-trakya üniversitesi tüp bebek fiyatları-turan çetin tüp bebek fiyatları-tüp bebek fiyatları bahçeci-tüp bebek fiyatları erzurum-tüp bebek 2 deneme fiyatları-tüp bebek genetik test fiyatları-tüp bebek ilaç fiyatları-tüp bebek fiyatları devlet ne kadarını karşılıyor-tüp bebek fiyatları devlet ne kadarını karşılıyor 2016

tüp bebek fiyatları 2018

İl il genel liste 2018 Tüp Bebek Fiyatı

 

 • Adıyaman Tüp Bebek Fiyatları 2100 TL – 9100 TL
 • Mersin Tüp Bebek Fiyatları 2300 TL – 9300 TL
 • Afyon Tüp Bebek Fiyatları 2400 TL – 9400 TL
 • Diyarbakır Tüp Bebek Fiyatları 2550 TL – 9550 TL
 • Hatay Tüp Bebek Fiyatları 2200 TL – 9900 TL
 • Kocaeli Tüp Bebek Fiyatları 2415 TL – 9415 TL
 • Zonguldak Tüp Bebek Fiyatları 2006 TL – 9006 TL
 • Gaziantep Tüp Bebek Fiyatları 2150 TL – 9150 TL
 • Van Tüp Bebek Fiyatları 2151 TL – 9155 TL
 • Manisa Tüp Bebek Fiyatları 2153 TL – 9153 TL
 • Trabzon Tüp Bebek Fiyatları 2155 TL – 9155 TL
 • Samsun Tüp Bebek Fiyatları 4600 TL
 • Eskişehir Tüp Bebek Fiyatları 4800 TL

 

Tüp bebek güncel fiyatlar

Tüp bebek teknik ve teknolojileri hızla artıyor. Bu doğrultuda tüp bebek genetik testleri yaptırılarak hatta cinsiyet belirleme işlemiyle büyük adımlar atılabiliyor. Tüp bebek genetik test fiyatları 2018 yılında da tüp bebek merkezlerine göre değişkenlik gösterebiliyor.

Tüp bebek ilaç fiyatları yumurta rezervine ve başka pek çok faktöre göre değişmekle birlikte 100-2500 TL aralığında bir bedele mal olabiliyor.

 

Yurtdışı tüp bebek fiyatları

Yurtdışı tüp bebek fiyatları ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Ülkemizden en çok Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan gibi ülkelere tüp bebek tedavisi için gidiliyor. Örnek oluşturması için Yunanistan tüp bebek fiyatı listesini yayınlıyoruz.

CKONSÜLTASYONLAR

 • Başlangıç Konsültasyonu itibaren 150 €
 • Değerlendirme Konsültasyonu itibaren 150 €

ANALİZLER

 • Hormon Analizi (her biri) itibaren 100 €
 • Sperm Analizi itibaren 100 €
 • Ultrason Taraması itibaren 50 €
 • Erken Hamilelik Taraması itibaren 50 €
 • Laparoskopi (histeroskopi ve lazer dahil olabilir) itibaren 1,300 €
 • Hepatit B,C ve HIV itibaren 80 €
 • Ekranlama Testleri itibaren 150 €

TEDAVİ PAKETLERİ (Bütün taramalar, kan testleri, anestezi ücreti dahil)

 • Zamanlı cinsel ilişki / Folikül İzleme itibaren 150 €
 • Intrauterine Insemination (IUI) itibaren 200 €
 • In vitro Fertilizasyon (IVF) döngüsü (tedavi 3 ay içinde bir danışman incelemesi içerir) itibaren 2,500 €
 • Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) döngüsü (tedavi 3 ay içinde danışman incelemesi içerir) itibaren 3,500 €
 • Cerrahi sperm elde etme (MESA / TESA)(bir yıldondurma içerir) itibaren 1,200 €
 • Dondurulmuş embriyo Değiştirme Döngüsü(FERC) itibaren 800 €
 • Yumurta dondurma (1 yıl depolama içerir) itibaren 1,500 €
 • Dondurulmuş Yumurta Değiştirme Döngüsü (ICSI dahil) itibaren 1,800 €
 • Yumurta Bağışı Döngüsü İstek Üzerine
 • Taşıyıcı Annelik Döngüsü Müsaitlik Durumuna Göre
 • Yumurta toplama veya tohumlamadan önce IVF/ICSI Tedavisi Döngüsünün İptali itibaren 800 €

YUKARIDAKİ TEDAVİLERE EK OLARAK EKSTRA TEDAVİLER

 • Embriyo dondurulması (ilk yıl depolama dahil) itibaren 800 €
 • Sperm Dondurma (ilk yıl depolama dahil) itibaren 200 €
 • Yıllık depolama ücreti (sperm ya da embriyoların parti başına) itibaren 200 €
 • Yardımlı Üretme itibaren 500 €
 • Blastokist Kültür itibaren 600 €
 • Preimplantasyon genetik tarama Gerekli Genetik Test başı

DONDURULMUŞ SPERM, YUMURTA VEYA EMBRİYO İTHAL VE İHRACATI

 • Yunanistan içinde bir merkeze ulaştırma itibaren 500 €
 • Yunanistan dışına veya AB içerisine ulaştırma itibaren 800 €
 • Yunanistan dışında bir yere ulaştırma itibaren 800 €

TANI TESTLERİ VE DEĞERLENDİRME

 • Sperm Kromozom Tarama (anöploidi) itibaren 300 €
 • Sperm DNA Fragmentation Index (DFI) itibaren 300 €
 • Sperm DNA Parçalanma Endeksi (DFI) itibaren 600 €
 • Takip Döngüsü itibaren 420 €
 • Çiftler için Translokasyon Kan Tarama itibaren 1,050 €
 • Embriyo kromozom Tarama (Anöploidi- 8 embriyo; ek embriyolar ek ücret tahakkuk edecektir) itibaren 2,350 €
 • PGD Görüntüleme (tek gen hastalıkları / doku tiplendirmesi) itibaren 2,700 €

DONDURMA VE DEPOLAMA

 • Sperm Dondurma ve Depolama (3 yıla kadar, örnek başına) itibaren 325 €
 • Yumurta Toplama, Dondurma ve Depolama (3 yıla kadar) itibaren 2,600 €
 • Embrio Dondurma ve Depolama (3 yıla kadar) itibaren 325 €
 • Müteakip Sperm/Embriy/Yumurta Depolama (2 yıla kadar) itibaren 200 €
 • Dondurulmuş Embriyo Transferi itibaren 950 €

IVF İLE İLGİLİ EK PROSEDÜRLER

 • Yardımlı Üretme itibaren 300 €
 • Genişletilmiş Kültür / Blastosist transferi itibaren 300 €

ERKEK FAKTÖRÜ EK PROSEDÜRLER

 • Sedasyon anestezi ile cerrahi sperm kurtarma- dondurma ya da histoloji ve inceleme randevusu dahil itibaren 1,200 €
 • DDonör Sperm (minimum ücret) itibaren 600 €
 • Hasta için donör sperm ithalatı (lisans, yönetim ücreti, nakliye ücreti) itibaren 400 €

 


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!